Rozmiar tekstu:
Wstęp
Problematyka oceny jakościowej funkcjonujących na rynku turystycznym strategii rozwoju tej sfery gospodarki jest jednym z najistotniejszych elementów kształtowania kierunków polityki turystycznej, szczególnie w odniesieniu do określenia markowych produktów turystycznych Polski i wybrania skutecznych i efektywnych narzędzi ich marketingu.
W opracowaniu ocenie poddano dostępne w Internecie dokumenty strategiczne d/t rozwoju i promocji turystyki uwzględniające poziom regionalny i lokalny oraz różne typy organizacji i instytucje, które w systemie gospodarki odpowiedzialne są tą sferę rozwoju.
Wybór miał charakter autorski i służył przeprowadzeniu oceny porównawczej wskazującej zarówno na przykłady dobrych praktyk, jak i całkowite pomijanie stosowania narzędzi oceny wdrażania strategii rozwoju sektora turystyki z ukierunkowaniem badania na analizę metod stosowanych w ocenie produktów turystycznych.
Przebadano wszystkie strategie promocji i rozwoju turystyki na szczeblu samorządów województw, dokonano oceny 10 dokumentów strategicznych miast o różnej wielkości, jak i stopniu rozwoju funkcji turystycznych czy wizerunku turystycznego, a także analizie poddano dokumenty strategiczne przygotowywane na szczeblu lokalnym przez grupy partnerskie, lokalne organizacje turystyczne czy związki gmin.
Efektem prac studyjnych i audytu w/w dokumentów jest Tabela nr 1 z oznaczaniem tylko tych narzędzi, które wprost i wyraźnie zostały wskazane w dokumentach strategicznych jako wykorzystywane w ocenie potencjału dla turystyki, ocenie stanu wdrażania strategii czy cenie efektywności działania.
Szczególną uwagę skierowano na analizę narzędzi i metod badania produktów turystycznych zarówno w wymiarze ich potencjału, jak i cech komercjalizacji oraz efektywności.

Cały artykuł dostępny jest w załączniku

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy