Rozmiar tekstu:

Lokalna Organizacja Turystyczna to struktura członkowska, przybierająca prawną formę stowarzyszenia rejestrowego z osobowością prawną i statutem oraz wybieralnymi władzami, zarządem i komisją rewizyjną. Procedurę założenia LOT można opisać w ośmiu krokach.


LOT to stowarzyszenie działające na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z uwzględnieniem szczególnej sytuacji wynikającej z Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej – powodującej, że członkiem LOT mogą być, obok osób fizycznych, również osoby prawne a w szczególności Jednostki Samorządu Terytorialnego, spółki prawa handlowego oraz inne stowarzyszenia.

Krok 1: spotkanie założycielskie
Do założenia LOT niezbędne jest min. 15 osób fizycznych i/lub prawnych: przedstawicieli przedsiębiorców branżowych, lokalnych organizacji pozarządowych sektora turystyki oraz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (miasta, gminy, powiatu). Osoby prawne muszą być reprezentowane przez osoby upoważnione. W przypadku JST konieczne są stosowne uchwały Rady (miasta, gminy, powiatu).
Podczas spotkania członkowie-założyciele podejmują uchwały o:
  • przyjęciu statutu organizacji,
  • powołaniu organizacji,
  • wyborze komitetu założycielskiego,
  • upoważnieniu komitetu założycielskiego do złożenia wniosku o rejestrację.
Na spotkaniu założycielskim można zamiast komitetu założycielskiego wybrać od razu władze organizacji. Jednak w spotkaniu założycielskim zwykle uczestniczy mniej osób i podmiotów, niż w zwoływanym już po rejestracji w KRS, pierwszym zebraniu walnym, a to ogranicza wybór władz. Często też okres między Zebraniem Założycielskim a pierwszym Walnym Zebraniem Członków można wykorzystać do pozyskania nowych członków, dla których perspektywa możliwości udziału w określaniu działań i wyborach władz nowej organizacji jest dodatkową motywacją do wstąpienia do LOT.

Załączniki:
1. Program zebrania założycielskiego
2. Regulamin obrad
3. Protokół z przebiegu Zebrania Założycielskiego
4. Projekt statutu
5. Projekt uchwały o przyjęciu statutu
6. Projekt uchwały o powołaniu stowarzyszenia
7. Protokół z wyboru Komitetu Założycielskiego
8. Projekt uchwały o pełnomocnictwie dla Komitetu Założycielskiego

 
Krok 2: rejestracja Lokalnej Organizacji Turystycznej w KRS
 
Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym powinno to nastąpić najpóźniej 7 dni po zakończeniu zebrania założycielskiego (w praktyce ten wymóg nie jest rygorystycznie przestrzegany).
 
Złożyć należy:
Ø  formularz KRS W20 (w załączeniu)
Ø  uchwalony statut – 4 egzemplarze
Ø  protokół z zebrania założycielskiego – 2 egzemplarze,
Ø  uchwałę o powołaniu organizacji – 2 egzemplarze,
Ø  uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego – 2 egzemplarze,
Ø  formularz KRS-WF – formularz zgłoszenia członków założycieli,
Ø  uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów członków Komitetu Założycielskiego LOT
 
Stowarzyszenia są zwolnione z opłaty sądowej, dotyczącej rejestracji stowarzyszenia (na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. art. 17.ust.4).
 Sąd ma 3 miesiące na zarejestrowanie organizacji. W trakcie tego okresu może wezwać do uzupełnienia
lub zmiany dokumentów a także  odmówić wpisania organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), podając powody takiej decyzji.
 
 
LOT uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.
Sąd właściwy do rejestracji organizacji w województwie zachodniopomorskim:
 
Ø  SZCZECIN
XVII Wydział Gospodarczy KRS
70-485 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 31
tel. (91) 422 49 99
 
Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Stargard Szczeciński, Szczecin i Świnoujście oraz gmin: Banie, Barlinek, Bielice, Bierzwnik, Boleszkowice, Brojce, Cedynia, Chociwel, Chojna, Choszczno, Dębno, Dobra, Dobra (Szczecińska), Dobrzany, Dolice, Drawno, Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Ińsko, Kamień Pomorski, Karnice, Kobylanka, Kołbaskowo, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez, Marianowo, Maszewo, Mieszkowice, Międzyzdroje, Moryń, Myślibórz, Nowe Warpno, Nowogard, Nowogródek Pomorski,  Osina, Pełczyce, Płoty, Police, Przelewice, Przybiernów, Pyrzyce, Radowo Małe, Recz, Resko, Rewal, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, Stepnica, Suchań, Świerzno, Trzcińsko-Zdrój, Trzebiatów, Warnice, Węgorzyno, Widuchowa i Wolin;
 
Ø  KOSZALIN
IX Wydział Gospodarczy KRS
75-626 Koszalin, ul. Gen. W. Andersa 34
tel. (94) 342 82 60, fax. (91) 343 67 73
 
Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Białogard, Darłowo, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Szczecinek,  Świdwin i Wałcz oraz gmin: Barwice, Będzino,  Białogard, Biały Bór, Biesiekierz, Bobolice, Borne Sulinowo, Brzeżno, Czaplinek, Człopa, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Dygowo, Gościno, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Karlino, Kołobrzeg, Malechowo, Manowo, Mielno, Mirosławiec, Ostrowice, Polanów, Połczyn-Zdrój, Postomino, Rąbino, Rymań, Sianów, Siemyśl, Sławno, Sławoborze, Szczecinek, Świdwin, Świeszyno, Tuczno, Tychowo, Ustronie Morskie, Wałcz, Wierzchowo i Złocieniec;
 
 Załączniki:
7.     Wniosek KRS W20 – wniosek o rejestrację stowarzyszenia
8.     Formularz KRS WF – formularz zgłoszenia członków założycieli.
9.     Formularz KRS WK – formularz zgłoszenia osób uprawnionych do reprezentacji.
10.  Zaświadczenie o możliwości korzystania z lokalu
11.  Poświadczone notarialnie wzory podpisów członków komitetu założycielskiego.
12.  Uchwały podjęte na Zebraniu Założycielskim
 
Krok 3: pierwsze walne zebranie członków LOT
 
Uczestniczą w nim członkowie organizacji i zaproszeni goście. Walne podejmuje uchwały o:
Ø  wyborze zarządu organizacji,
Ø  wyborze komisji rewizyjnej,
Ø  (ewentualnie) wyborze sądu koleżeńskiego,
Ø  przyjęciu kierunków rozwoju i planu działań na okres kadencji,
Ø  ustaleniu wysokości składki członkowskiej,
Ø  określeniu założeń budżetowych na najbliższy rok.
 
 Załączniki:
13.  Program pierwszego walnego zebrania członków
14.  Przykładowy przebieg pierwszego zebrania walnego
15.  Projekt uchwały o wybraniu zarządu stowarzyszenia
16.  Projekt uchwały o wyborze komisji rewizyjnej
17.  Projekt uchwały o planie działań
18.  Projekt uchwały o wysokości składki członkowskiej
19.  Projekt uchwały o zatwierdzeniu planów budżetowych
 
Krok 4: zmiana danych w KRS
 
Najpóźniej w ciągu 7 dni po zakończeniu pierwszego zebrania walnego należy dokonać zmiany danych w KRS. W tym celu trzeba przekazać do KRS nastepujące dokumenty:
Ø  uzupełnienie danych w KRS – na formularzu wniosku W20,
Ø  zgłoszenie na formularzu KRS WK osób uprawnionych do reprezentacji,
Ø  uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów członków Zarządu LOT
 
Uzupełnienie danych wiąże się z uiszczeniem opłaty skarbowej w wysokości 150 zł. Opłatę można uiścić gotówką w sądzie lub przelewem na rachunek bankowy sądu:
Szczecin: 92 1010 1599 0526 7622 3100 0000 – NBP O.O Szczecin
Koszalin: 46 1010 1599 0143 6822 3100 0000 - NBP O. O Szczecin
Załączniki:
20.  Wniosek KRS W20
21.  Formularz KRS WK – formularz zgłoszenia osób uprawnionych  do reprezentacji
 
Krok 5: REGON – numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
 
O nadanie numeru REGON należy wystąpić do Urzędu Statystycznego w terminie do 14 dni od daty rejestracji w KRS. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu RG-1. Miejsca zgłoszenia w regionie to:
 
Ø  Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin
Ø  Oddział w Koszalinie, ul. Monte Cassino 4, 75-412 Koszalin
Ø  Oddział w Stargardzie Szczecińskim, ul. Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard Szczeciński
 
Urząd Statystyczny ma 7 dni od daty otrzymania wniosku RG-1 na wydanie numeru REGON.
Nadanie numeru REGON nie wiąże się z żadną opłatą.
 
 Załącznik:
22.  Formularz RG-1
 
Krok 6: NIP – numer identyfikacji podatkowej
 
O nadanie numeru NIP należy wystąpić do Urzędu Skarbowego, właściwego dla siedziby organizacjipo otrzymaniu potwierdzenia numeru REGON. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu NIP-2.
 
Urząd Skarbowy ma 30 dni na nadanie numeru NIP. Nadanie NIP nie wiąże się z żadną opłatą skarbową.
 
Uwaga!Urząd Skarbowy wymaga wpisania do formularza numeru rachunku bankowego organizacji. W tym celu należy złożyć pismo z prośbą do US o możliwość uzupełnienia numeru w chwili założenia rachunku lub spróbować otworzyć rachunek bankowy bez numeru NIP (należy umówić się z bankiem na uzupełnienie nr NIP po jego otrzymaniu)
 
 Załącznik:
23.  Formularz NIP-2
 
Krok 7: rachunek bankowy
 
Aby założyć rachunek bankowy, potrzebny jest dokument potwierdzający nadanie numeru REGON, NIP, statut organizacji i aktualny odpis z KRS. Aktualny odpis z KRS można uzyskać w oddziałach Centralnej Informacji KRS. Koszt uzyskania jednego egzemplarza aktualnego odpisu KRS to 30 zł.
 
Uwaga! W banku osoby upoważnione do reprezentowania LOT muszą stawić się osobiście i złożyć wzory podpisów.
 
Krok 8: uzupełnienie danych w KRS i REGON.
 
Po zakończeniu całej procedury, uzyskaniu niezbędnych numerów i założenia konta bankowego, należy o tym powiadomić KRS. Uzupełniamy dane o numerach NIP i REGON oraz podajemy numer rachunku bankowego.  Zgłoszenia dokonujemy na formularzu KRS-WY w Wydziale Gospodarczym KRS w Koszalinie lub Szczecinie. Zmiana ta nie wymaga uiszczenia opłaty sądowej.
 
Uzupełnienia danych dokonać należy także w Urzędzie Statystycznym, który wydał nam numer REGON. Informujemy Urząd o numerze NIP i numerze konta bankowego. Zgłoszenia dokonujemy na formularzu
RG-1.
 
 Załączniki:
24.  Formularz KRS -WY
25.  Formularz RG-1
 
 

Po wykonaniu powyższych czynności Lokalna Organizacja Turystyczna posiada wszelkie podstawy formalno-prawne, by realizować swoje cele statutowe.
 


 

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy