Rozmiar tekstu:

Vademecum LOT

Vademecum Lokalnych Organizacji Turystycznych jest to swoisty Kodeks Dobrych Praktyk dla osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem, rozwojem, finansowaniem i działalnością LOTów. Odzwierciedla praktykę i pokazuje jak mogą i powinny funkcjonować te organizacje.

Zapraszamy do zapoznania się poniższymi materiałami oraz przesyłania swoich uwag, sugestii i uzupełnień. Oczekujemy też na Wasze propozycje nowych treści oraz przykłady dobrych praktyk, które Waszym zdaniem winny znaleźć się w Vademecum LOT.

Prześlij nam swoje uwagi

 

 

Rozmiar tekstu:
Jednym z istotnych zagadnień nurtujących aktualnie środowisko turystyczne, szczególnie na poziomie regionalnym, jest pytanie: W jaki sposób i w oparciu o jakie kryteria dokonywać oceny działań ROT i LOT organizacji typu non-profit, mających promować turystykę i wspierać jej rozwój?

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:
Dyskusja nad kształtem organizacyjnym polskiej turystyki w nowych warunkach gospodarczych toczy się już wiele lat. Powszechnie znane są wzorce zagraniczne i od trzynastu lat funkcjonuje Polska Organizacja Turystyczna.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest turystyka krajowa. Występuje ona, w zależności od punktu widzenia, w dwóch postaciach. Postać pierwsza to turystyka wyjazdowa, której obszarem zainteresowania są krajowe rynki emisyjne, zaś postać druga to turystyka przyjazdowa, której obszarem zainteresowania jest produkt turystyczny oraz jego promocja i sprzedaż.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:
 pn. „Stan i perspektywa rozwoju Lokalnych Organizacji Turystycznych”, na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej  w związku z 10 - leciem systemu „POT-ROT-LOT”.

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w okresie od 5 listopada 2010 roku do 5 grudnia 2010 roku. Na podstawie danych uzyskanych od Polskiej organizacji Turystycznej, Regionalnych Organizacji Turystycznych, analizy danych dostępnych w internecie ogółem zidentyfikowano łącznie  106 potencjalnie funkcjonujących  Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Opracowanie: Wiesław Czerniec

Dokumenty:
Download this file (Raport nt LOT.pdf)Raport nt LOT.pdf[ ]414 kB
Rozmiar tekstu:
Wstęp
Problematyka oceny jakościowej funkcjonujących na rynku turystycznym strategii rozwoju tej sfery gospodarki jest jednym z najistotniejszych elementów kształtowania kierunków polityki turystycznej, szczególnie w odniesieniu do określenia markowych produktów turystycznych Polski i wybrania skutecznych i efektywnych narzędzi ich marketingu.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:
Współczesna turystyka jest złożonym zjawiskiem, wywierającym głębokie skutkiw wielu obszarach życia milionów osób na całym świecie. Szczególne znaczenie turystyki wynika z faktu, że jest ona nie tylko jedną z największych dziedzin gospodarki światowej, ale także swoistym wyznacznikiem nowoczesności i miernikiem poziomu życia. Cechują ją przy tym wyjątkowo liczne powiązania z wieloma dziedzinami życia społecznego i gospodarczego.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:
jako podstawowy instrument realizacji polityki turystycznej
 
Rozwój turystyki wymaga uwzględnienia jej potrzeb w wielu dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i politycznego. Tworzenie warunków sprzyjających temu rozwojowi łączy się więc z koniecznością współdziałania różnych instytucji, reprezentujących zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:


  Celem rozważań, jakie ujęte zostały w postać niniejszego artykułu, jest – po pierwsze – ustalenie, czy prawne regulacje działania Polskiej Organizacji Turystycznej mogą stanowić źródło przesłanek do sformułowania poglądów na temat granic obszaru badań, określanego mianem „prawa turystycznego”. Kwestia ta posiada walor, przede wszystkim, teoriopoznawczy.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:
Przedmiotem niniejszego artykułu są problemy prawne związane z funkcjonowaniem najmłodszego chyba rodzaju zrzeszeń, jakimi są regionalne i lokalne organizacje turystyczne. Ich powstanie łączy się z uchwaleniem ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:
 
Dokonując analizy systemu regulacji prawnych odnoszących się do przedmiotu jakim jest szeroko rozumiana turystyka, rozumiana jako rodzaj aktywność publicznej, wskazaćnależy przede wszystkim na rolę ustawy o POT. Niemniej jednak z uwagi na okoliczność, iż Konstytucja RP pozwala na jej bezpośrednie stosowanie warto rozpocząć od analizy rozwiązań konstytucyjnych.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:
(materiał do dyskusji)
 
 
Ogólne tło sytuacyjne
 
Turystyka to obszar działalności charakteryzujący się jednym z najwyższych potencjałów generowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE.Turystyka przyczynia się również do rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz integracji na obszarach wiejskich, peryferyjnych lub słabiej rozwiniętych.W 2006 roku sama turystyka w jej podstawowym rozumieniu wypracowała około 5% PKB Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy