Rozmiar tekstu:

Idea partnerstwa w turystyce opiera się na zasadzie „razem można więcej”. Partnerstwo tworzone jest przez kilka instytucji lub organizacji (publicznych lub prywatnych), które zdecydują się współdziałać w celu rozwiązania danego problemu na swoim terenie działania. W tym celu tworzą i realizują wspólny projekt. Taki sposób działania wyraża zasadę partnerstwa i pozwala na opracowanie wielostronnego i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów.

Potencjał polskiego rynku turystycznego liczony jest w miliardach złotych. W 2009 r. udział gospodarki turystycznej w tworzeniu polskiego PKB wyniósł 4,9%, co stanowi 62,8 mld zł [1].

Zyski te generowane są głównie w środowiskach lokalnych, gdzie występują walory i atrakcje turystyczne – czyli tam, gdzie władze lokalne rozwijają infrastrukturę turystyczną, a przedsiębiorcy zarabiają na świadczeniu konkretnych usług dla turystów.

Władze lokalne i przedsiębiorcy turystyczni, działają jednak bardzo często bez współpracy ze sobą, każdy na własnym odcinku, opierając się tylko na swoich, często ograniczonych zasobach i możliwościach. Bez wsparcia i współpracy między sobą – tracą pieniądze i czas. Inwestują znacznie skromniej niż potrzeba. Zarabiają znacznie mniej, niż powinni. Rozwijają się znacznie wolniej, niż mogliby.

Partnerstwo lokalne w turystyce stanowi podstawę kreowania lokalnej gospodarki turystycznej w oparciu o współdziałanie wszystkich sektorów zainteresowanych rozwojem turystyki - publicznego, prywatnego i pozarządowego. Jest porozumieniem władz samorządowych, firm i organizacji pozarządowych, które wspólnie działają na rzecz rozwoju turystyki na swoim terenie działania.

W ramach ustawowego systemu organizacji turystyki w Polsce, partnerstwa lokalne w turystyce powinny przyjmować formułę funkcjonowania Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 


[1] „Dynamika realna produktu krajowego brutto w latach 2000-2009”, GUS, marzec 2010

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy