Rozmiar tekstu:

W dniu 28 maja 2015 r. Rada ds. Konkurencyjności, na której Polskę reprezentuje Minister Gospodarki, przyjęła kompromisowy projekt dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Otwiera to drogę to przyjęcia dyrektywy przez Parlament Europejski i wdrożenia odpowiednich zmian w przepisach krajowych.
 

 

Głównym celem nowej dyrektywy jest objęcie jej zakresem różnych form imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, w tym tych które oferowane są online, a które obecnie nie wchodzą w zakres dyrektywy (tzw. pakiety dynamiczne).
 

W 2015 r. Prezydencja Łotewska rozpoczęła negocjacje (trilogi) z Parlamentem Europejskim. Na bazie stanowiska Parlamentem Europejskiego z marca 2014 r. oraz stanowiska Rady z grudnia 2014 r. negocjowano kompromisowy tekst dyrektywy. Od stycznia do maja 2014 r. odbyły się cztery nieformalne trilogi oraz wiele spotkań na poziomie technicznym między Prezydencją i Parlamentem Europejskim. 5 maja 2014 r. podczas czwartego nieformalnego trilogu Prezydencji udało się osiągnąć wstępne uzgodnienie polityczne z Parlamentem Europejskim w zakresie kompromisowego tekstu dyrektywy.
 

Przyjęcie kompromisowego tekstu dyrektywy przez Radę ds. Konkurencyjności w trybie I czytania umożliwi rozpoczęcie II czytania w Parlamencie Europejskim (tj. przyjęcie kompromisowego tekstu dyrektywy przez Parlament). Po zakończeniu prac przez Parlament i opublikowaniu dyrektywy, wejdzie ona w życie. Państwa członkowskie będą miały 2 lata na opublikowanie nowych przepisów oraz jeszcze 6 miesięcy okresu vacatio legis od ich publikacji do wejścia ich w życie.
 

Generalnie podejście Parlamentu Europejskiego i Rady były zbieżne. Uzgodniony projekt dyrektywy jest regulacją w zakresie ochrony konsumentów, jednocześnie w tekście przewidziano stosowne regulacje mające na celu ochronę małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w relacjach z klientami.
 

Kluczowe zagadnienia w projekcie to m.in.:

- poziom harmonizacji: zgodnie z projektem dyrektywa będzie miała charakter maksymalnej harmonizacji z kilkoma wyjątkami;

- zakres dyrektywy: wprowadzono wyłączenie z zakresu dyrektywy podróży służbowych oraz pakietów organizowanych okazjonalnie na zasadzie non-profit. Parlament Europejski i Rada osiągnęły w tej kwestii kompromis, prezentując podobne stanowiska;

- rozszerzenie definicji imprez turystycznych o tzw. usługi click-through (pakietowanie dynamiczne). Udało się osiągnąć kompromis z Parlamentem i stworzyć definicję, która obejmie także imprez kupowane on-line. Zgodnie z projektem dyrektywy imprezy turystyczne będą definiowane na podstawie obiektywnych kryteriów alternatywnych, które w głównej mierze są powiązane ze sposobem, w jaki usługi turystyczne są prezentowane lub nabywane oraz z okolicznościami, w jakich podróżni mogą w uzasadniony sposób oczekiwać, że dyrektywa zapewni im ochronę;

- wprowadzenie nowej definicji powiązanych/aranżowanych usług turystycznych (linked travel arrangements). Są kombinacje usług turystycznych sprzedawane przez internetowe lub stacjonarne biuro podróży działające w roli pośrednika; usługi sprzedawane są osobno w oddzielnych transakcjach na potrzeby jednego wyjazdu. Każdy usługodawca jest odpowiedzialny za realizację swojej usługi. Parlament Europejski poparł definicję wypracowaną przez Radę, jednocześnie zgodnie z propozycją Parlamentu zmieniono nazwę z aranżowanych usług turystycznych na powiązane usług turystyczne. Należy pozytywnie ocenić objęcie tych sprzedawców detalicznych, którzy prowadzą działalność polegającą na ułatwianiu zakupu powiązanych usług turystycznych obowiązkami mniej rygorystycznymi niż obowiązki nałożone na organizatorów turystyki;

 

Kompromisowy projekt dyrektywy (wersja angielska) przyjęty przez Radę oraz sprostowanie do kompromisowego projektu

Informacja od Prezydencji dla Rady ds. Konkurencyjności (wersja angielska)

Porównanie w tabeli propozycji Komisji Europejskiej oraz stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady ds. Konkurencyjności (wersja angielska)

Dokumenty dotyczące projektu dyrektywy na stronie Obserwatorium Legislacyjnego PE

Informacja o pracach nad nową dyrektywą na stronie Rady Unii Europejskiej
 

Źródło: msport.gov.pl

Dodaj swój komentarz i włącz się do dyskusji...

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy